İTKİB 21 işçi alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İSTANBUL DOKUMA VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)
İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 3 (üç), Bilgisayar Programcısı 2 (iki) İdari İşçi 15 (onbeş), Engelli İdari İşçi 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla toplam 21 (yirmibir) işçi alınacaktır.

Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kuralları sağlaması zaruridir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
01.01.2023 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahkum olmamak,
Vazifesini devamlı yapmasına pürüz rastgele bir özrü bulunmamak,
TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha evvel çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci unsurunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,
Rastgele bir toplumsal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak,
Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından yahut yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yükekokullardan mezun olmak yahut dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

2022 yahut 2023 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
2021, 2022 yahut 2023 yıllarına ilişkin Yabancı Lisan İmtihanlarından (YDS yahut e-YDS) İngilizce, Almanca yahut Fransızca yabancı lisan bilgisinden, en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI MÜRACAAT ŞARTLARI

2022 yahut 2023 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 2’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
2021, 2022 yahut 2023 yıllarına ilişkin İngilizce Yabancı Lisan İmtihanından (YDS yahut e-YDS) en az 70 puan almış olmak yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak,

TABLO.2

İDARİ İŞÇİ MÜRACAAT ŞARTLARI

2022 yahut 2023 yıllarında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 3’te belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
TABLO.3

ENGELLİ İDARİ İŞÇİ MÜRACAAT ŞARTLARI

2022 yılında yapılan Engelli Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından Tablo 4’te belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
TABLO.4

Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan tipinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler*

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (ıslak imzalı olarak, tek sayfa çıktı alınmalıdır),
T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı yahut Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış formda toplam iki adet),
E-devletten Barkodlu Mezuniyet Evrakı,
E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Dokümanı,
E-devletten Barkodlu Yabancı Lisan imtihanından minimum puanı aldığını gösterir evrak,
E-devletten Barkodlu İsimli Sicil Kaydı Evrakı,
Aktüel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

Başvuru Adresi
Müracaatlar, 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 24 Ekim 2023 saat 17:30’a kadar şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten doküman ve bilgileri eksik olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi imtihana ait tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav
İmtihana kabul edilecek adayların listesi ve imtihan tarihi 27 Ekim 2023 tarihinde Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.itkib.org.tr) duyurulacaktır. Kelamlı imtihan İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi
Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (T.C kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Şoför Dokümanı, Pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL DOKUMACILIK VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İRTİBAT BİLGİLERİ

İTKİB 21 işçi alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!