İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Ünitelerinde sarfiyatları Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci hususun (B) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası temel alınmak suretiyle (**Eczacı takımı hariç) aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

GENEL ŞARTLAR

I -Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kaideleri taşıyor olmak.

2-Çcşitli KIIK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

3-Heılıaııgi bu Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alınıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işçisi olmamak.

5-Tüm konumlar için haftalık çalışma mühleti 40 saati aşmayacak halde ilgili ünitenin yönelimi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dahil) kuralını kabul eirnek. vardiyalı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak.

6- “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Tekrar İşe hruna başlıklı Ek I inci hususunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında yine istihdam edilemez.” kararına karşıt durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Unsuru’nun 5. Fıkrası (A) 2 bendi yeterince, 4-B Kontratlı işçi olarak çalışmakta iken istifaen vazifesinden aynlarak kontratı feshedilenler; fesih tarihinden itibaren I (bir) yıl mühlet geçmeden müracaatta bulunamazlar.

8- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2022 KPSS(B) kümesi puan cinsine sahip olması gerekmekledir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94. ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93. Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan tipi temel alınacaktır

** Fezan takımı için “Sözleşmeli İşçi Çalıştın İmasına Ait Esaslar” uyarın ra I «»yılı cetvelde imtihan koşulu aranmaksızın hizmete alınacak kontratlı işçi unvanı ortasında bulunduğundan K’PSS puan koşulu aranmamaktadır. Mülakat sonucuna nazaran atama yapılacaktır.

10- İlanda belirtilen tüm takım ve durumlar için ilan tarihi prestijiyle sırf İstanbul vilayetinde ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir

*Konıma ve Güvenlik Vazifelisi takımlarına başvuran ııdayhırın müracaat sırasında Üniversitemiz Mcdiko Toplumsal Merkez Ünitesinde boy/kilo ölçümleri yapılacak olup, ilanda belirtilen niteliklere uymayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BİÇİMİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) vvvv iuc edu.tr ve https işçi iuc cdu it adresindeki Müracaat Formunu eksiksiz doldurmak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Çalışanı Seçme İmtihan Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kuruntumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan adayların müracaatlar kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Kararlara nazaran süreç yapılacaktır. Yalnızca bir konum için aranılan nitelik kodu belirtilerek müracaat yapılacaktır Birden fazla müracaat yapıldığı takdirde her ıkı müracaat da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat tarihini geciktiren yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

1) Fotoğıaflı Müracaat Formu

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır .)

3) Diploma yahut Mezuniyet Evrakı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) 2022 KPSS Sonuç Belgesi

5) Askerlik Dokümanı (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

6) Tecrübe kaidesi istenen takımlar için Tecrübeli Olduğunu Gösterir Doküman yahut SGK Dökümü

7) Yerleşim Yen (İkametgah) dokümanı (barkodlu e- devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

J Müracaatlar Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde hıtpş:? işçi iuç.ççlu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin htıpşroersoneliuc,edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmekledir ilgililere yazılı ynda kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır

.S İşe alınacak adaylarla Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller çerçevesinde Hizmet Kontratı yapılacaktır.

S Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6 ncı unsuru mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan nıtelikleıden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi Kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

Başvuru ve atama süreçleri sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz. Mukavele yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu bireyler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

✓ Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü devlet hastanesinden misyonlarını yapmaya mani teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır

.S Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim müddetinde islenilen evraktan teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

J Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruştunnası ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” yeterince ilgisine nazaran güvenlik

soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden süreç yürütülecektir.

.S Üniversitemiz ilanın rastgele bir evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

S İlanda bulunmayan kararlar ıçm genel mevzuat kararları geçerlıdır.

1565/1-1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 109 sözleşmeli personel alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!