Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 5 kontratlı işçi alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM İŞÇİSİ ALIM İLANI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgi Süreç Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6’ncı hususu ve bu hususa dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci unsuru uyarınca, yazılı, kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 5 (beş) adet Kontratlı Bilişim Uzmanı alınacaktır.

2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile İngilizce lisanında yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun (otuz) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak kontratlı bilişim işçisi konumunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı, kelamlı ve uygulamalı imtihana çağrılacaktır. Sıralamada son sıradaki adayla eşit puana sahip adayların tamamı imtihana çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adaym KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adaym yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı, kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucunda iş tarif kontenjanına nazaran kontratlı bilişim işçisi istihdam edilecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda sayılan genel kuralları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka, idare bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ç) Yazılım, yazılım taşanım ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanun a tabi takımlı yahut birebir Kanun’un 4. hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararname’ye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarma prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donamını ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

e)Mevcut projelere/yazılmılara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü irtibat ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

t) Ağır iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım fikrini benimsemek,

g)Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

h)Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

ı)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

i)Her aday yalnızca 1 (bir) unvan için müracaat yapabilecektir,

j) İmtihan sonucunda başarılı olan adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik soruşturmalarının olumlu olması durumunda vazifeye başlatılacaklardır.

B-) ÖZEL KOŞULU,AR

1-KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi) (Aylık Brüt Kontrat Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

. Yazılım projelerinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

. Temel programlama, algoritma, web uygulamaları ve SQL ve ilişkisel bilgi tabanlarını ileri seviyede kullanıyor olmak,

. Ctt, ASP.NET, MVC, Web API, LinQ ve Entity Framevvork bahislerinde bilgi sahibi olmak,

. Xamarin ile taşınabilir uygulama yapabilmek,

. Wcb Services, SOAP, REST, JSON, XML mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. MS SQL Server ileri seviye tecrübesi olmak,

. Kaynak kod versiyonlama ( TFS) konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

. Büyük ölçekli yazılım (en az 1000 kullanıcılı) geliştirmiş ve en az 2 yıl yönetmiş olmak, . Portal mantığını kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

. Api, Wcb servis konusunda tecrübeli olmak,

. Ilot aygıtlar konusunda tecrübeye sahip olmak,

2- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi) (Aylık Brüt Kontrat Fiyat Tavanının 2 Katına Kadar)

. Yazılım projelerinde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak.

. RDBMS ve MSSQL’e hakim olmak.

. MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. bilgi tabanlarını kullanmış olmak,

. Cff, ASP.NET, MVC, Web API, LinQ ve Entity Framework hususlarında bilgi sahibi olmak,

. Xamarin ile taşınabilir uygulama yapabilmek,

. Bilgi tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Raporlama araçları konusunda bilgili olmak

. Analitik düşünebilen, kadro çalışmasına yatkın ve irtibat hüneri yüksek olmak,

. Dokümantasyona değer vermek ve bunu tertipli olarak yapabiliyor olmak. Tercihen;

. Büyük ölçekli yazılım (en az 1000 kullanıcılı) geliştirmiş olmak,

. Portal mantığını kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.

. Api, Web servis konusunda tecrübeli olmak,

. Hibemate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından rastgele birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

. Kaynak kod versiyotılama ( TFS) konusunda bilgi sahibi olmak.

3-SİSTEM UZMANI (1 Kişi) (Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar )

. İleri seviyede Linux bilgisine ve en az 5 (beş) yıl Linux sistem yöneticisi iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

. Linux sunucu konseyimi ve servis konfigürasyonlan yapabilmek,

. Linux paket idare sistemlerine (dpkg) hakim, Linux sunucu işletim sistemlerinin (Debian, Ubuntu, Pardus vb.) heyetim, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemeleri bahislerinde hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Güvenlik duvarı idaresinde deneyim sahibi olmak,

. System Çenter Configuration Manager (SCCM) ve System Çenter Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. İşletim sistemleri güvenliği, performans tahlili, Log tahlili, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Rcplikasyon suram ve konfigürasyonunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bulut sistemlere sunucu suramı, yük paylaştırılması ve işletimi tecrübesine salıip olmak,

. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Bilgi depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde idare, konfigürasyon ve sorun çözme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Storagc ve sanallaştırma mimarisindeki network(fiber vb.) altyapısı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Fizikî ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme hususlarında deneyim sahip olmak,

Tercihen;

. Linux ve AVindovvs sunucularda Ldap. Dhcp, Dns. Radius, Apache, Mysql, PostgrcSQL, Nginx, Rcdis, Ntp deneyime sahip olmak,

. VMvvarc sanallaştırma, VceamBackup yedekleme mevzularında deneyim sahibi olmak,

. Siem log okuma bilgisine sahibi olmak,

. Linux öpen source uygulamalarını (zabbix, Nextcloud vb.) kurup ve yönetebilmeli,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdare Sistemi hakkında bilgi sahibi olması ve belgelendirme sürecinde deneyim sahibi olmak,

4-AĞ UZMANI (1 Kişi) (Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 2 Katına Kadar)

. Yazılım sistemlerinin kusursuz çalışabilmesi, çağdaş sistemler aracılığıyla altyapının geliştirilmesi, çalışma durumunun denetimi ve gerektiğinde anlık müdahalelerin yapılması konusunda bilgi sahibi olmak.

. Netvvork İdaresi konusunda gerekli eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

. Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik cinsteki bilgilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veyahut iç yahut dış en az 1.000 kullanıcısı bulunan özel kesimdeki sistem merkezlerinde bilişim ağlarında en az 3 (üç) yıl hk deneyim sahibi olmak,

. Geniş alan ağlan ve lokal alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak.

. Mahallî Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Lokal Alan Ağı (AVLAN). Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda bilgi ve tecriibe sahibi olmak,

. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Netvvork izleme ve raporlama bahislerinde deneyim sahip olmak.

. Ana omurga anahtarı (backbone svviteh), kenar anahtarı (kenar svviteh) heyetimi, konfıgürasyonu ve idaresinde tecrübe sahibi olmak.

. Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen (vvireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Lokal Alan Ağ (LAN), TCP/IP. IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Mahallî Alan Ağ (AVLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802. lx ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Mahallî Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Mahallî Alan Ağ (AVLAN) erişim güvenliği bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Ağ İzleme (Netvvork Monitoring) araçlarının suramı, idaresi ve raporlama hususlarında tecrübe sahibi olmak,

. Routing, svvitehing ve vvireless yapılandırma ve idaresi konusunda tecrübe sahibi olmak.

. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk tahlili yahut risk idaresi hususlarında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

CCNA (Cisco Certified Netvvork Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak.

. Ağ aygıtlarının güvenliği ve iş sürekliliği bahislerinde tecrübe sahibi olmak,

. CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir adedine sahip olmak.

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

. Müracaatlar; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz wcb sayfasında (vvww.hmku.cdu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Dcvlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. Posta yahut şahsen müracaat kabul edilmeyecektir. Müracaat sonuçlan müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.mku.edu.tr) vveb adresimizde ilan edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Müracaat Formu (Sistem üzerinden Online girilecektir.).

2. Fotoğraf (Son 1 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf),

3. Lisans diploması yahut E-Devlet’ten alman karekodlu mezun evrakı (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),

4. 2022 KPSS sonuç dokümanı (KPSS imtihan sonuç evrakı ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş)kabul edilecektir),

5. Genel Kurallar başlığı altında (ç) unsurunda belirtilen mesleksel tecrübesine ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet evrakları (Belgelerin doğrulanması için dokümanları imzalayan şahısların ulaşılabilir irtibat bilgileri de dokümanlara yazılmalıdır.),

7. Yabancı lisan bilgisi düzeyini gösteren doküman (İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alman puanı yahut bu lisanda yapılan öteki yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı lisan puanına ait evrak ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

8. Her bir durum için özel koşullarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren evraklar, 9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak (e-devletten alınacaktır).

10. Özgeçmiş (CV) (.pdf olarak müracaat sistemine yüklenecektir.)

Yukarıda istenen evraklar sisteme yüklenecek olup, kazanan adaylardan asılları ayrıyeten istenecektir.

SINAV KONUSU, YERİ, HALİ VE TARİHİ

Sınav konulan üstteki “Genel ve Özel Koşullar ” kısmında belirtilen tüm konulan ve hususlan kapsayacaktır. İmtihan yazılı, kelamlı ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Son değerlendirmede yazılı imtihan sonucunun %40’ı, uygulama imtihan sonucunun %40’ı ve kelamlı imtihanın sonucunun %20’si alınarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda 100 puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Her bir durum için adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran sıralanarak konum sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. İmtihan tarihi/tarihleri ve yeri, müracaat sonuçlarının ilanında ayrıyeten belirtilecektir.

ÜCRET

Aylık brüt kontrat fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için mukavele fiyat tavanının ÖZEL KAİDELER başlığı altında belirtilen brüt kontrat fiyat tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Lakin kurum, tavan fiyatının altında kontrat düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Kontratlı bilişim çalışanına, 375 Sayılı Kanun Kararında Karamame’nin Ek 6. hususu uyarınca kontrat fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe karşıt doküman verenlerin yahut beyanda bulunanların yahut rastgele bir halde gerçeği saklayarak müracaat yapanların tespit edilmesi halinde kontratı yapılmayacak, kontrat yapılmış olsa dahi mukaveleleri feshedilecek ve haklarında yasal süreçler başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanacaktır.

Bu ve izleyen ilanlar bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten adaylara tebligat yapılmayacaktır.

9444/1-1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 5 kontratlı işçi alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!