Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19 kontratlı işçi alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 2022 KPSS(B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara toplam 19 adet kontratlı işçi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ MİSYON TARİFİ:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki müdafaa ve güvenliğe ait hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK VAZİFELİSİ MİSYON TARİFİ:

– Üniversitenin ve bağlı olduğu ünitelerin kapalı yerlerin ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve gibisi yerleri nemli bezle silmek,

– Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir gereç ile yıkamak. Tuvaletleri daima olarak pak tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak denetim formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici materyal ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

– Her türlü materyal, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya yahut yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,

– Görevlendirildikleri ünitelerde etraf düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama süreçlerini yürütmek,

– Görevlendirildikleri ünitelerde yiyecek-içecek servisi yapmak,

– Vazife alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

– Görevlendirildikleri ünitelerde vazife tariflerine uygun olarak ünite yöneticileri tarafından verilen öbür iş ve süreçleri yürütmek,

– Tüm bu süreçler esnasında iş sıhhati ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve materyallere azami itina göstermek, tıpkı vakitte paklık materyallerinin ilgili uygun yerlerde ve gereğince kullanmak ve korumasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KAİDELER:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş koşullarını taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun’un 53. Unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili manisi bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak.

9- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Başvuran adayların 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ, VAKTİ VE İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru Yeri/Adresi:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı 3.Kat 308 nolu oda

Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

1- Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. (Başlama: 05/10/2023 – 19/10/2023 tarihi mesai bitimi)

2- Adaylar, müracaatlarını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/ personel) yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla birlikte Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta ile müracaat yapmaları gerekmektedir.

3- Fax yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca bir adedine başvurabileceklerdir.

5- E-mail ile gönderilen müracaatlar dikkate alınmamaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

1- Müracaat formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2022 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç belgesi

3- Diploma yahut mezuniyet evrakının onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Evrak ve Sertifikaları fotokopisi (İlan koşullarında belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için)

8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir)

9- S-11 ve S-12 ilan nolu takımlar için Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı fotokopisi.

* Vekalet ile müracaatlarda yalnızca noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak müracaatlarda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların yedek aday takım sayısının iki (2) katı kadar belirlenecektir. Kazanan adayların isimleri müracaat bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan mühleti içerisinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://www.gibtu.edu.tr/ işçi adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen İşçi Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen müddet içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin kontratı yapılmaz. Mukavele yapılmış olsa dahi fesih edilir.

*İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

İLETİŞİM :

Adres Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah.

192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP

Telefon : (0342) 909 75 00

Dahili : 1607-1608

Faks : (0850) 258 98 01

e-posta : [email protected]

10024/1-1

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19 kontratlı işçi alacak

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!